Imago-onderzoek

De beleving van een product of dienst is nauw gerelateerd aan het imago van een organisatie of instelling. Inzicht in het imago is daarom uitermate belangrijk.

Een imago-onderzoek brengt het beeld dat de buitenwereld (klanten, toeleveranciers, bevolking) van een organisatie heeft in kaart. Tevens is het geschikt om de wijze waarop de eigen medewerkers tegen hun organisatie aankijken, inzichtelijk te maken. Medewerkers dragen de identiteit van een organisatie naar buiten toe uit. Het is daarom van belang dat hun beeld overeenkomt met het gewenste imago van een organisatie of instelling. Om het imago van een organisatie of instelling duidelijk in beeld te krijgen, is het raadzaam dat het onderzoek wordt uitgevoerd onder meerdere doelgroepen, bijvoorbeeld klanten, niet-klanten, medewerkers en leveranciers.

Voor een imago-onderzoek kan zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve methode worden gebruikt. Kwantitatief onderzoek geeft cijfermatige informatie over het imago, in termen van hoeveelheid (hoeveel potentiële klanten vinden uw organisatie professioneel, hoeveel klanten vinden uw organisatie innovatief etc.) Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in achtergronden van meningen, gedachten over een organisatie en in het beeld van de organisatie. Een organisatie kan ervoor kiezen om een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit te voeren of alleen één van beide.

Het is na het uitvoeren van een kwantitatief onderzoek mogelijk om het imago van een organisatie visueel inzichtelijk te maken. In één oogopslag is zichtbaar welk beeld de doelgroepen van een organisatie hebben en op welke punten de doelgroepen overeenstemmen of verschillen. Ook kan op deze wijze het verschil tussen het imago in verschillende metingen in kaart worden gebracht, zodat bijvoorbeeld het effect van een communicatie-inspanning inzichtelijk is.