Naamsbekendheidsonderzoek

Voor het verkrijgen van inzicht in de bekendheid van een bedrijf of een merk, biedt uitvoering van een naamsbekendheidsonderzoek uitkomst. Wij maken onderscheid tussen twee soorten bekendheid:

spontane bekendheid: respondenten wordt gevraagd welke bedrijven of merken zij op een bepaald gebied kennen, waarbij de respondenten uit zichzelf namen moeten opnoemen; het top-of-mindniveau van de bekendheid is op deze wijze eveneens in kaart te brengen.

geholpen bekendheid:
aan de respondenten wordt een lijst met namen van bedrijven of merken voorgelegd met de vraag of zij deze kennen (al is het alleen van naam). In een naamsbekendheidsonderzoek wordt verder vaak nader ingegaan op de waardering en het imago van een bedrijf of merk.

De meest gebruikte (kwantitatieve) onderzoekmethodes voor het meten van de naamsbekendheid zijn telefonisch, face-to-face en online onderzoek. Schriftelijk onderzoek is ook mogelijk, mits de spontane bekendheid niet van belang is.

Een naamsbekendheidsonderzoek wordt regelmatig ingezet als middel om het effect van communicatie/promotie (richting de doelgroep) te meten. Voorafgaand aan bijvoorbeeld een promotiecampagne vindt dan een nulmeting plaats; na afloop van de campagne wordt een zogenaamde effectmeting uitgevoerd, zodat kan worden bepaald wat de invloed van de campagne is op de naamsbekendheid.