Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers zijn de spil van een organisatie. Het is van groot belang dat zij enthousiast en gemotiveerd zijn. Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek achterhaalt u snel en efficiënt hoe tevreden de medewerkers zijn over hun werk. Ook maakt deze employeescan inzichtelijk welke factoren het meest van invloed zijn op deze tevredenheid.

Medewerkers bepalen voor een deel de kwaliteit van het resultaat van uw organisatie. Medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft u de mogelijkheid om grip te krijgen op de manier waarop medewerkers in hun werk staan en de organisatie vormgeven.

Een employeescan betreft over het algemeen kwantitatief onderzoek. De keuze voor de methode hangt af van het type organisatie. Afhankelijk van het aantal medewerkers dat u heeft, worden alle medewerkers bij de employeescan betrokken of wordt een representatieve steekproef getrokken. De medewerkers worden meestal online (via e-mail) of schriftelijk benaderd om mee te doen aan het onderzoek en een (digitale) enquête in te vullen. Uiteraard is deelname aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek anoniem.